Akcia

Ako dokáže čítanie urobiť Váš život krajším?

1. Prospieva zdraviu
Náruživé čítanie kníh – na rozdiel od iných návykov a závislostí – zdraviu neškodí, naopak, prospieva. Čítanie kníh sa najmä u starších ľudí osvedčuje ako spôsob tréningu pamäte, koncentrácie pozornosti, prevencie starnutia a ďalších involučných zmien.

„Čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo.“ (Joseph Addison)

2. Prináša radosť
Čítanie – podobne ako hra – nám umožňuje únik od všedných starostí do sveta literárnej fikcie, chráni nás pred rutinou každodenných starostí, vyčerpaním a vyhorením.
3. Umožňuje spoznávať svet
Hoci svet spoznávame priamo našimi zmyslami, najdôležitejším zdrojom poznávania je jazyk. Bohatým prameňom nadobúdania vedomostí je jazyk literatúry.

„Myseľ, ktorá sa otvára novým myšlienkam sa už nikdy nevráti do pôvodnej veľkosti.“ (Einstein)

4. Rozvíja myslenie
Pravidelné čítanie má blahodarný účinok na všetky kognitívne – t.j. poznávacie psychické funkcie človeka, a to nielen na ich vývin v ranom detstve, ale počas celého života.

„Čítanie dobrých kníh je ako rozhovor s najbystrejšími ľuďmi minulých storočí.“ (Descartes)

5. Vytvára pozitívne vzory
Čítanie umožňuje preberanie pozitívnych vzorov správania literárnych hrdinov, rozlišovanie dobra a zla či odmietanie negatívnych vlastností. Výchova čítaním sa pokladá za jednu z najdôležitejších funkcií literatúry.
6. Kultivuje reč
Čítaním kníh sa učíme jazyk lepšie používať – rozprávať, vyjadrovať sa a komunikovať. Čítanie v každom veku podporuje rozvoj slovnej zásoby, účinného súvislého vyjadrovania sa a mnohých ďalších jazykových kompetencií.
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, PhD.
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Chatbot Chatbot

Hľadáš knižný tip?
Klikni na mňa
a ja ti poradím

Chatbot