Akcia

Výhercovia

20.mája 2019

Knihy získavajú: Andrea Nováková, Lenka Pilková, Dano Buchert, Dušan Gašparík, Kvetoslava Pilátiková, Simona Zemanovičová a Dana Onderková.
E-knihy posielame: Veronika Wollmannová, Šárka Čárska a Tomáš Nagy.

 

Všetkým výhercom gratulujeme!